21-02-2019
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2018 Г.

ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2018 Г.

На 22 февруари 2019 г. Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” връчи традиционните „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа 2018“. Инициативата се подкрепя от Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“, която винаги е приветствала дейности, насочени към запазването на човешкия живот и здраве на работното място.

Конкурсът се провежда за девета поредна година. Основната му цел е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни. На събитието присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“, организации на работодателите, организации на работниците, на фондацията, както и специалисти по безопасност и здраве при работа към предприятията, номинирани в съответната категория на конкурса.

Кандидатите бяха разпределени в три категории: „МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ „СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ „ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

ПАЙП СИСТЕМ АД бе отличена с престижната 2-ра награда в категория „СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“.