Show Menu

Нашият екип

Пайп систем

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

Пайп систем

Ралица Томова
Изпълнителен директор

tomova@pipesystem.bg

ЕКИП ВИК

Пайп систем

инж. Петър Вълчев
Главен инженер
valchev@pipesystem.bg

Пайп систем

Деян Попов
Ръководител проекти
popov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Кристиян Дюлев
Ръководител проекти
dyulev@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Бонжолов
Ръководител проекти
bonjolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Методи Божинов
Специалист помпи и помпени съоръжения
bojinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Веселин Хаджийски
Групов технически ръководител
hadzhiyski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Иван Деков
Групов технически ръководител
dekov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Бояджиев
Технически ръководител
a.boyadjiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христо Киров
Технически ръководител
kirov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Петър Мунин
Технически ръководител
munin@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариус Урумов
Технически ръководител
urumov@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Драгоев
Технически ръководител
dragoev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мустафа Цикалов
Технически ръководител
tsikalov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Борисов
Технически ръководител
borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

Хасан Бимов
Технически ръководител
bimov@pipesystem.bg

Пайп систем

Сара Попова
Технически ръководител
popova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Денис Кехайов
Технически ръководител
kehayov@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Тодоров
Технически ръководител
d.todorov@pipesystem.bg

Пайп систем

Павел Таберт
Технически ръководител
tabert@pipesystem.bg

Пайп систем

Мария Павлова
Помощник технически ръководител
pavlova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ангел Ангелов   

Помощник технически ръководител   

a.angelov@pipesystem.bg

Пайп систем

Ивайло Иванов   

Помощник технически ръководител   

ivaylo.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Богданова
Специалист ПТО
bogdanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Мая Баталова
Специалист ПТО
vasileva@pipesystem.bg

Пайп систем

Мирослав Петров
Специалист ПТО
m.petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николина Гергова
Специалист ПТО
n.gergova@pipesystem.bg

Пайп систем

Тихомир Василев   

Специалист офериране и договаряне   

t.vasilev@pipesystem.bg  

   

Пайп систем

инж.Свилен Стоилов   

Инженер-проектант   

 stoilov@pipesystem.bg 

Пайп систем

   Валентина Видинова       

Специалист снабдяване   

vidinova@pipesystem.bg 

Пайп систем

Тода Урумова   

Специалист снабдяване   

 toda.urumova@pipesystem.bg 

ЕКИП ПОДДРЪЖКА И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ

Пайп систем

инж. Евгени Горщейн
Ръководител звено
gorshteyn@pipesystem.bg