Show Menu

Нашият екип

Пайп систем

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

Пайп систем

Ралица Томова
Изпълнителен директор
tomova@pipesystem.bg

ЕКИП ВИК

Пайп систем

Деян Попов
Ръководител проекти
popov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Кристиян Дюлев
Ръководител проекти
dyulev@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Бонжолов
Ръководител проекти
bonjolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Методи Божинов
Специалист помпи и помпени съоръжения
bojinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Веселин Хаджийски
Групов технически ръководител
hadzhiyski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Иван Деков
Групов технически ръководител
dekov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Антони Бояджиев
Технически ръководител
a.boyadjiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христо Киров
Технически ръководител
kirov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариус Урумов
Технически ръководител
urumov@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Драгоев
Технически ръководител
dragoev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мустафа Цикалов
Технически ръководител
tsikalov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Борисов
Технически ръководител
borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

Хасан Бимов
Технически ръководител
bimov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Петър Мунин
Технически ръководител
munin@pipesystem.bg

Пайп систем

Ивайло Иванов
Помощник технически ръководител
ivaylo.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Богданова
Специалист ПТО
bogdanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Мирослав Петров
Специалист ПТО
m.petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николина Гергова
Специалист ПТО
n.gergova@pipesystem.bg

Пайп систем

Стоянка Рогчева
Специалист ПТО
rogcheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Инж. Георги Механджиев
Експерт офериране и договаряне
mehandzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Тихомир Василев
Специалист офериране и договаряне
t.vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Стефания Кирилова
Специалист снабдяване
kirilova@pipesystem.bg

Пайп систем

Тода Урумова
Специалист снабдяване
toda.urumova@pipesystem.bg

ЕКИП ПОДДРЪЖКА И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ

Пайп систем

инж. Евгени Горщейн
Ръководител звено
gorshteyn@pipesystem.bg