PSS Construction Строителен
мениджър
Show Menu

Нашият екип

Пайп систем

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

Пайп систем

КОНТРОЛЕН БЛОК

Пайп систем

инж. Ева Иванчевa
Ръководител качество и организация на строителството
ivancheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Адриана Косинкова
Ръководител екип пропускателен режим и поддържка на системи
kosinkova@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Сибирски
Ръководител Административно-правен отдел
sibirski@pipesystem.bg

Пайп систем

Десислава Пилибосян
Юрисконсулт
pilibosyan@pipesystem.bg

Пайп систем

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

Пайп систем

Ваня Гунева
Мениджър финанси и контролинг
guneva@pipesystem.bg

Пайп систем

Бойка Иванова
Финансов анализатор
b.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Йорданка Коленкова
Главен счетоводител
kolenkova@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Ненков
Оперативен счетоводител
nenkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариана Киройчева
Оперативен счетоводител
kiroycheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Ценев
Оперативен счетоводител
tsenev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Лидия Петрова
Ръководител сектор Човешки ресурси
petrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мариана Бонева
Младши експерт ТРЗ
boneva@pipesystem.bg

Пайп систем

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

Пайп систем

Венета Георгиева
Офис мениджър и PR
veneta.georgieva@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариета Костадинова
Офис мениджър
kostadinova@pipesystem.bg

Пайп систем

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ И ПРОЕКТИ

Пайп систем

Валентина Димитрова
Директор продажби и проекти
valentina.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

Албена Ангелова
Координатор – oфертен отдел
angelova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Механджиев
Старши специалист офериране и договаряне
mehandzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Али Юмеров
Старши специалист офериране и договаряне
yumerov@pipesystem.bg

Пайп систем

Тихомир Василев
Специалист офериране и договаряне
t.vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Александра Радославова
Младши специалист офериране и договаряне
radoslavova@pipesystem.bg

Пайп систем

Ирина Миладинова
Младши специалист офериране и договаряне
miladinova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Свилен Стоилов
Инженер проектант
stoilov@pipesystem.bg

Пайп систем

НАПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО

Пайп систем

инж. Димитър Миличин
Ръководител проекти
milichin@pipesystem.bg

Пайп систем

арх. Александър Кехайов
Ръководител проекти
a.kehayov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Кузманов
Обектов ръководител
kuzmanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Николов
Tехнически ръководител
n.nikolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Никола Есмеров
Технически ръководител
esmerov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Димитър Шарбанов
Технически ръководител
sharbanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Любослав Данов
Технически ръководител
danov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Николай Йорданов
Помощник технически ръководител
n.yordanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Иванов   

Помощник технически ръководител      

 nikolay.ivanov@pipesystem.bg 

Пайп систем

Георги Трендафилов
 Технически ръководител
trendafilov@pipesystem.bg

Пайп систем

Антонио Петров
Помощник технически ръководител
antonio.petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Кристиан Ланзов
Помощник технически ръководител
lanzov@pipesystem.bg

Пайп систем

Христо Христов
Помощник технически ръководител
h.hristov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илияна Димитрова
Специалист ПТО
dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христина Младенова
Специалист ПТО
mladenova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Ренета Иванова
Специалист ПТО
reneta.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Виолета Ковачева
Специалист ПТО
kovacheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Валентина Вълчева
Специалист ПТО
valcheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Мая Кехайова   

Специалист ПТО   

m.kehayova@pipesystem.bg 

ЕКИП АРХИТЕКТИ

Пайп систем

арх.Христина Христова
Архитект
hristova@pipesystem.bg

Пайп систем

арх. Зорница Георгиева
Архитект
zornitsa.georgieva@pipesystem.bg

Пайп систем

арх. Илина Лазарова
Архитект
lazarova@pipesystem.bg

ЕКИП ВИК

Пайп систем

Ралица Томова
Директор направление инсталации
tomova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Петър Вълчев
Главен инженер
valchev@pipesystem.bg

Пайп систем

Деян Попов
Ръководител проекти
popov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Кристиян Дюлев
Ръководител проекти
dyulev@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Бонжолов
Ръководител проекти
bonjolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Веселин Хаджийски
Групов технически ръководител
hadzhiyski@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Деков
Групов технически ръководител
dekov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Бояджиев
Технически ръководител
a.boyadjiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христо Киров
Технически ръководител
kirov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Петър Мунин
Технически ръководител
munin@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариус Урумов
Технически ръководител
urumov@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Драгоев
Технически ръководител
dragoev@pipesystem.bg

Пайп систем

Мустафа Цикалов
Технически ръководител
tsikalov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Борисов
Технически ръководител
borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

Хасан Бимов
Технически ръководител
bimov@pipesystem.bg

Пайп систем

Сара Попова
Технически ръководител
popova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Денис Кехайов
Технически ръководител
kehayov@pipesystem.bg

Пайп систем

Димитър Тодоров
Технически ръководител
d.todorov@pipesystem.bg

Пайп систем

Павел Таберт
Технически ръководител
tabert@pipesystem.bg

Пайп систем

Мария Павлова
Помощник технически ръководител
pavlova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Богданова
Специалист ПТО
bogdanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Мая Баталова
Специалист ПТО
vasileva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Стоянка Костова
Специалист ПТО
kostova@pipesystem.bg

Пайп систем

Мирослав Петров
Специалист ПТО
m.petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николина Гергова
Специалист ПТО
n.gergova@pipesystem.bg

Пайп систем

Изабела Пейчинова
Специалист ПТО
peichinova@pipesystem.bg

ЕКИП ОВИК

Пайп систем

инж. Илия Николаев
Ръководител проекти ОВиК
nikolaev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Станислав Минчев
Обектов ръководител ОВиК
minchev@pipesystem.bg

ЕКИП ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

Пайп систем

инж. Илко Миланов
Директор Електроинсталации и електронни системи
milanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Боян Боянов
Ръководител проекти eлектро
boyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ангел Иванов
Обектов ръководител eлектро
a.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Станислав Динов
Tехнически ръководител електро
dinov@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Георгиев
Tехнически ръководител електро
mihail.georgiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Цветомир Катеринов
Специалист офериране и договаряне – част електро
katerinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Елвир Зелев
Специалист офериране и договаряне – част електро
zelev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Петър Попстоянов
Експерт системен софтуер на БД
popstoyanov@pipesystem.bg

ЕКИП ПОДДРЪЖКА И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ

Пайп систем

инж. Станимир Златев
Ръководител поддръжка и гаранционно обслужване
zlatev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Евгени Горщейн
Ръководител звено
gorshteyn@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Методи Божинов
Специалист помпи и помпени съоръжения
bojinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Александър Милов
Технически ръководител довършителни работи
milov@pipesystem.bg

ЕКИП "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

Пайп систем

Радостина Герашка
Ръководител ЗБУТ 
gerashka@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ивелин Симеонов
Експерт ЗБУТ
ivelin.simeonov@pipesystem.bg

Пайп систем

Весела Велинова
Експерт ЗБУТ
velinova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Венелин Зарев
Експерт ЗБУТ
zarev@pipesystem.bg

Пайп систем

Стелиян Трояновски
Отговорник ЗБУТ
troyanovski@pipesystem.bg

Пайп систем

СКЛАДОВО - ЛОГИСТИЧНА БАЗА

Пайп систем

инж. Мария Димова
Директор снабдяване
dimova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Андрей Чомаковски
Директор логистика
a.chomakovski@pipesystem.bg

Пайп систем

Денис Борисов
Специалист снабдяване
denis.borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Екатерина Китова
Специалист снабдяване
kitova@pipesystem.bg

Пайп систем

Деляна Стоянова
Специалист снабдяване
d.stoyanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Тода Урумова

Специалист снабдяване   

toda.urumova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Валентина Видинова
Специалист снабдяване
vidinova@pipesystem.bg

Пайп систем

Милчо Соколов
Отговорник автотранспорт
sokolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Станимир Георгиев
Специалист поддръжка машини
s.georgiev@pipesystem.bg