КАРИЕРИ

СТАНИ ЧАСТ ОТ НАШЕТО СЕМЕЙСТВО 

   

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ВИК

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ по част ВиК за район Казанлък

 • Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка;    
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация    
 • Организира воденето и и отговаря за съхраняването на цялата техническа документация на обекта    
 • Отговаря за спазването на поставените в графика срокове    
 • Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора    
 • Съставя количествени сметки Ежедневно/своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта    
 • Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора    
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование и квалификация Образование: висше - специалност Водоснабдяване и Канализация (ВиК), или завършен строителен техникум - Водно строителство    
 • Шофьорска книжка категория B    
 • Компютърна грамотност: Microsoft Office, AutoCad, MS Project

Личностни качества:

 • Точност   
 • Дисциплинираност    
 • Отговорност    
 • Прецизност    
 • Лоялност и дискретност

Възможност за пътувания в страната;

Компанията предлага:

 • Mного добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати    
 • Фирмено обучение    
 • Възможност за кариерно развитие в рамките на компанията

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ГРАД СОФИЯ

 • Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка;
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация
 • Организира воденето и и отговаря за съхраняването на цялата техническа документация на обекта
 • Отговаря за спазването на поставените в графика срокове
 • Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора
 • Съставя количествени сметки
 • Ежедневно/своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта
 • Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
 • Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението им
 • Следи за стриктното спазване на изготвения бюджет на обекта
 • Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи;


Изисквания за заемане на длъжността:   

 • Образование и квалификация   
 • Образование: висше - специалност Строителство на сгради и съоръжения (ССС), или завършен строителен техникум
 • Шофьорска книжка категория В
 • Компютърна грамотност: Microsoft Office, Auto Cad, MS Project
 • Детайлно познаване на ЗЗБУТ


Личностни качества:   

Точност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност и дискретност

Компанията предлага:

 • Много добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати
 • Фирмено обучение при нужда от повишаване на техническите познания или работа със софтуер
 • Възможност за кариерно развитие в рамките на компанията
 • Обектите са в гр. София

КАНДИДАТСТВАЙ

Избери файл
Успешно изпратено съобщение!

Успешно изпратено съобщение!
Благодарим Ви!