за нас

Пайп Систем ЕАД е специализирана строителна компания в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на ВиК мрежи и съоръжения, инсталации за ръчно и автоматично пожарогасене (АПГИ), ОВиК инсталации и системи за вакуумно-сифонно покривно отводняване. Компанията има и специално звено за изграждане и поддръжка на помпени групи. Нашият екип разполага с нужното образование, опит и познания в областта на ВиК и АПГИ, както и всички необходими квалификации с цел предоставяне на максимално качествена услуга.

Пайп систем
Пайп систем
Пайп систем

   

   

Фирмени документи

Референции