14-02-2019
„Пайп Систем“ АД направи първа копка на комплекс GORA

„Пайп Систем“ АД направи първа копка на комплекс GORA

С първа копка и тържествен водосвет започна изграждането на модерния жилищен комплекс Green Offices & Residential Area (GORA). Инвеститор на обекта е „БГ РЕИ“ ЕООД, проектант е „Иво Петров – Архитекти“ ООД, а главен изпълнител е „Пайп Систем“ АД. На събитието присъства инж. Николай Чомаковски, изп. директор на „Пайп Систем“ АД и член на УС на Камарата на строителите в България и зам.-председател на Секция „Високо строителство“. Общата стойност на проекта е 30 млн. евро. GORA е разположен в кв. „Кръстова вада“ в София на границата с парк Лозенец, с достъп от ул.„Филип Кутев“.

Kомплексът условно се разделя на две части - четири жилищни сгради, разположени в зелен парк, и самостоятелна офис сграда, която гледа към улицата. Жилищната част включва 62 апартамента, 115 гаража и паркоместа върху площ малко над 15 хил. кв.м. Офис сградата включва партер, мансарда над него и пет етажа open-space офиси с големина около 2 хил. кв. всеки. Общата РЗП на административната сграда е приблизително 17.6 хил. кв.м. Инвестицията възлиза на стойност от около 30 млн. лв. Крайният срок за завършване на обекта е декември 2020 г.

Green Offices & Residential Area се изгражда върху площ от 13 000 кв. м, като 10 000 кв. м от тях ще бъдат озеленени и ще се ползват като парк от собствениците на домове в обекта. Ще се построят бизнес сграда и още четири жилищни, шахматно разположени, като апартаментите ще са разгънати стъпаловидно във височина, така че от всеки да има панорамна гледка към Витоша. За удобството на бъдещите обитатели паркирането е решено изцяло с подземни гаражи и места за общо 113 автомобила.

Обекта е с обща разгъната застроена площ 35 800 кв. м. Офисната сграда (В01) ще бъде сертифицирана по системата за оценка и сертификация на екосгради LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - Сребърно ниво. Тя ще бъде разположена в северната част на имота. Главният вход се намира на северната фасада, като е разположен навътре в обема на фасадата, така че над него да се образува покрито пространство. Сградата е проектирана с 3 стълбищни клетки, като две са разположени симетрично в двата края на късите фасади и една в средата. Към централната стълбищна клетка е предвидена и вертикална комуникация от 6 асансьора, разположени 3 х 3 един към друг. Офисна сграда разполага със собствен подземен паркинг, заемащ площ извън контура на стъпката на сградата. Сутеренното ниво е предвидено за паркинг с функционално разположени съответен брой парко места. Автомобилният достъп е осигурен от две рампи, разположени на северната фасада. За осигуряване на пешеходен достъп до сутерена са предвидени 3 бр. стълбищни клетки и 6 бр. асансьори. На ъгъла на североизточната част на сградата е разположен резервоара за дъждовни води. В източната част на сутерена се изпълнява резервоара за противопожарни нужди. От входа на сградата се влиза в централно фоайе, което е развито през цялата широчина на сградата и на южната фасада има вход/изход към задната част. В ниша към фоайето с лице към асансьорите е разположена рецепцията. Пред фоайето на асансьорите се разполагат турникетите за достъп. В северната част в близост до входа са разположени помещения за охрана, офис администрация и съблекални и санитарни помещения за администрацията. На същата страна са разположени и офисни помещения с прилежащи кухненски боксове, санитарни възли и заседателни зали.

На южната фасада са разположени ресторант и кафене както и прилежащите им санитарни, складови и кухненски помещения.

На южната фасада от двете страни на сградата са разположени помещенията на главните ел. табла.

Офисите са разположени в западната част от сградата. Обособени са два самостоятелни офиса, като са предвидени необходимия брой санитарни възли и санитарни възли за хора с увреждания. Към всеки един от офисите са предвидени и кухненски боксове. В останалата част от сградата са разположени 10 бр. заседателни зали, като част от тях могат да се обединяват при по- големи събития. Към тези зали има предвидени санитарни възли и гардеробна.

„Комплекс GORA ще предложи сигурна и спокойна среда, с много зеленина и общи части за социален живот. Отделихме внимание на всеки детайл“, заяви инж. Николай Чомаковски по време на церемонията. Той благодари за доверието от страна на инвеститора на проекта и пожела успех на строително-монтажните работи.