28-03-2024
Residential Forum 2024

Residential Forum 2024

На 28 март 2024 г., се проведе първото голямо събитие за годината под егидата на нашите партньори от „Градът Медия - Residential Forum 2024, в което PSS Construction се включи като златен спонсор.

Форумът, който е ключово събитие в жилищния сектор, се фокусира върху съвременните тенденции и практики в планирането и реализацията на жилищни проекти.

Жилищният сегмент играе решаваща роля в градоустройството, икономиката и социалния живот, формирайки основна част от облика на нашите градове. В този контекст, участието на PSS Construction и Pipe System на Residential Forum 2024 допринесе за обмена на идеи и практики, насочени към създаването на по-добри и устойчиви жилищни проекти. Основните акценти на форума обхващаха актуалните теми в бранша, като устойчива градска трансформация, икономическите аспекти на жилищния пазар, модели за регенерация на градски територии и инвестиционната среда за по-добра среда на обитаване.

По време на събитието, активно участие в един от дискусионните панели взе Валентина Димитрова – Оперативен мениджър на PSS Construction. Като панелист по темата "Реализация на жилищни сгради от ново поколение", Валентина Димитрова сподели своите знания и опит, засягайки важни теми като инвестиционната среда и устойчивите практики в строителството. Тя разкри, че съвременните клиенти в жилищния сектор не търсят просто сграда, а цялостно изживяване и концепция за живот. В дискусията, г-жа Димитрова подчерта важността на интегрирането на устойчивост и енергийна ефективност в проектирането на жилищни сгради. За нея, клиентите изразяват все по-голям интерес към продукти, които не само предоставят красива и функционална среда за живот, но и са устойчиви във времето и отговарят на екологичните предизвикателства пред съвременното общество. Тя сподели, че нараства тенденцията на търсене от страна на клиентите на жилищни продукти, които не просто са "добри за момента", а създават стойност в дългосрочен план. Тези клиенти желаят да инвестират в дом, който не само ще бъде тяхното убежище и комфортно място за живеене, но и ще има устойчив и отговорен подход към бъдещето.

С детайлно разбиране за нуждите и предпочитанията на клиентите, г-жа Димитрова подчерта важността на интегрирането на устойчиви практики и технологии в реализирането на сгради, което в свой ред ще допринесе за по-добро качество на живот. Тя апелира индустрията да продължи да реализира качествени проекти и да отговаря на тези нарастващи потребности на пазара. Събитието представи не само иновационни технологии и решения в жилищната индустрия, но и вдъхновяващи идеи за бъдещето на жилищното строителство, презентирани от водещите архитектурни бюра в страната.

С участието на PSS Construction и Pipe System в Residential Forum 2024 се потвърждава ангажиментът ни към създаването на жилищни проекти, които не само отговарят на сегашните нужди, но и създават стойност за бъдещите поколения.