15-04-2024
брой 2 на списание ГРАДЪТ

брой 2 на списание ГРАДЪТ

Пайп Систем е компания с 20 годишен опит в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на ВиК мрежи и съоръжения, инсталации за ръчно и автоматично пожарогасене (АПГИ), ОВиК инсталации и системи за вакуумно-сифонно покривно отводняване. Пайп Систем имат и специално звено за изграждане и поддръжка на помпени групи.

Вижте някои емблематични проекти в брой 2 на списание "ГРАДЪТ" тук.

Пайп систем