15-03-2024
брой 1 на списание ГРАДЪТ

брой 1 на списание ГРАДЪТ

PSS Construction предлагат строителство и проект мениджмънт от ново измерение. Компанията е носител на 13 отличия “Сграда на годината“. Работата на PSSC е базирана на висок професионализъм – иновативни софтуерни програми за проектиране, обучения, проучване на нови технологии и материали на пазара, опит от стотици изпълнени обекти.

Пайп Систем е специализирана строителна компания в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на ВиК мрежи и съоръжения, инсталации за ръчно и автоматично пожарогасене (АПГИ), ОВиК инсталации и системи за вакуумно-сифонно покривно отводняване. Пайп Систем имат и специално звено за изграждане и поддръжка на помпени групи.

Вижте повече за двете строителни компании в брой 1 на списание "ГРАДЪТ" тук.