18-09-2017
ЛОГИТИЧЕН ЦЕНТЪР JYSK

ЛОГИТИЧЕН ЦЕНТЪР JYSK

България ще стане четвъртата страна в света, в която датската верига за обзавеждане на дома Jysk ще има собствен логистичен център. Той щебъде разположен в държавния индустриален парк в Божурище, а инвестицията е за над 100 млн. евро. Оттук компанията ще обслужва магазините си в седем страни в региона.

До днес компанията, която работи в България чрез местното си дружество "Юск бул", има само три логистични центъра - в Дания, Швеция и Полша. Инвестицията край София ще бъде четвъртата такава складова база. Базата в Божурище ще обслужва магазините на компанията в целия регион - България, Гърция, Румъния, Словения, Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина.

Проектът предвижда изграждането на център за дистрибуция върху площ от приблизително 80 хил. кв.м. Първият етап на строителството включва по-ниските сгради, в които ще се извършват ръчни дейности (опаковане, сортиране и т.н.). Те трябва да влязат в експлоатация през третото тримесечие на 2018 г.

Вторият етап, включва изграждането на две високи тела от по 50 метра, всяко от които с площ от 10 хил. кв.м. Подобни конструкции в България рядко надвишават 15 м. Тази част ще бъде изцяло автоматизирана и ще осигурява около 80% от капацитета на логистичния център. Самото строителство и инсталирането на машините за автоматизация трябва да приключат до май 2019 г., а съоръжението ще влезе в пълна експлоатация през третото тримесечие на 2019 г. Логистичният център ще разполага с площ за 122 416 палета и ще побира 145 хил. куб.м стоки.