30-01-2018
12-та ГОДИШНА СРЕЩА НА БИЗНЕСА С ПРАВИТЕЛСТВОТО

12-та ГОДИШНА СРЕЩА НА БИЗНЕСА С ПРАВИТЕЛСТВОТО

12тата годишната среща на бизнеса с правителството събра ключови представители на властта със собствениците на най-големите компании в България.Пайп Систем беше представена от инж. Николай Чомаковски. На срещата бяха обсъдени държавните политики, както и стратегиите от страна на бизнеса, за справяне с един от големите проблеми на съвремието - липсата на качествен човешки ресурс. Бяха обсъдени предложения за мерките за справяне с проблема и ограничаване на недостига на кадри.

Без качествени кадри, фирмите ще са принудени да замразят инвестициите си и да ограничат бъдещи планове за експанзия и растеж. Битката за таланти е глобална и може да се превърне в сериозна спирачка пред икономическия подем.

Ще постигне ли България устойчив ръст, докато губи човешки капитал и как българската икономика да стане атрактивна за работещите в чужбина? Тези бяха линии за дискусия и основните проблеми за разрешаване.