01-02-2018
Building Innovation Forum Series 2018

Building Innovation Forum Series 2018

Петата годишна конференция “Индустриално строителство и инвестиции”, се проведе на 1 февруари 2018 г., и даде началото на поредицата събития Building Innovation Forum Series 2018. Конференцията бе платформа за провеждане на дискусия между представители на институциите, бизнеса, архитектите, инженерите, проект мениджърите, консултантите и доставчиците на продукти и услуги в сектора.

Форумът беше открит от Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката. Той посочи, че за първи път през последните три отчетени тримесечия, става ясно, че генератор на икономически растеж са инвестициите, а не само потреблението и износът, които растат с 4,3% в реално изражение или 950 млн. лв. повече.

Заместник-министър Борисов отбеляза, че съгласно проучване на бизнес средата в България направено от Германо-българската индустриално-търговска камара, нашата страна остава стабилна бизнес дестинация. Анализа и на шведските компании е в същата посока,а според Испанската търговска камара България е европейският магнит за испанските малки и средни предприятия.

Втората част беше предвидена за провеждане на дискусия по повод новите проекти, предпочитаните локациии пазарните тенденции в сектора на индустриалните и логистични площи.

Пайп Систем беше представена от инж. Николай Чомаковски, Изпълнителен директор.