15-06-2018
ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛИЦА БОЛГРАД

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛИЦА БОЛГРАД

Модерната жилищна сграда се намира в центъра на град София, с лице към ул.“Болград“ ' и представлява УПИ VI-331, разположен между УПИ V-330 и УПИ VII-332, кв.222б, м.''Лозенец – I част'', по плана на гр. София.Сградата е разположена на калкани от северна и южна посока,с приблизително правоъгълна форма с изчистени линии и обеми. Имотът е от 276 кв. м на ул. Болград 6, межу бул. Арсеналски 29 и ул. Димитър Хаджикоцев в ж.к. Лозенец. Сграда има 145 кв. м застроена площ и 856 кв. м надземна РЗП. Състои се от сутерен, партерно ниво, четири етажа и две подпокривни нива. Надземните нива разполагат с апартаменти. В сутеренното ниво има гаражи. Достъпът до всички жилищни нива се осигурява чрез стълбищна клетка с естествено осветление по норматив и асансьор. Асансьорът има спирка и на покрива. Пешеходното влизане в сградата ще става директно от ул.''Болград''. Автомобилното до нивото на сутеренния етаж ще се осъществява посредством гаражен подемник. Пайп Систем е главен изпълнител на обекта.