02-07-2018
С тържествен водосвет и символична първа копка започна реализацията на иновативния и модерен проект на Райсволф

С тържествен водосвет и символична първа копка започна реализацията на иновативния и модерен проект на Райсволф

Днес бе направена тържествена първа копка на иновативния и модерен проект на Райсволф – Центъра за унищожаване и складиране на данни в Индустриалната зона в Божурище.

РАЙСВОЛФ България АД е водеща компания, специализирана в поверителното унищожаване на конфиденциална документация. РАЙСВОЛФ България АД е част от REISSWOLF Group – организация с повече от 25 години опит и дейност в 30 държави.Услугите, които РАЙСВОЛФ България АД предлага, покриват целия жизнен цикъл на документа – от неговото създаване до неговото унищожаване и представляват цялостна система, изграждана в продължение на 25 години. Поверителните данни се отнасят за лични данни и/или класифицирани данни за фирмата, съхранявани в различни форми (печатни, CD, DVD, касети, твърди дискове, кредитни карти и т.н.) Съгласно приетите екологичните норми и добрите европейски практики, крайният продукт се рециклира след унищожаванe.

Българското дружество ще изгради собствена административна сграда, архивохранилище и център за поверително унищожаване на носители на данни в индустриалната зона в Божурище, като по този начин ще разшири дейността си. Над 4 млн. лв. е планираната инвестиция на за етап 1 от проекта по изграждане на центъра. Инвестицията включва закупуване на специализирана техника, свързана с дейността на фирмата, както и подемна техника, транспортни средства, вентилационни и отоплителни системи, охранителни системи и др.

Пайп Систем е главен изпълнител на обекта. Конструкцията е от сглобяем стоманобетон, с офисна монолитна част и фасада от термопанели. Покривната конструкция над офисната част е монолитна с лек бетон за наклон, термоизолация и хидроизолация, а в останалата част е с послоен монтаж – трапецовидна ламарина, термо изолация и хидроизолация . РЗП-то на обекта е 2900 кв. м. като височината на сградата е близо 18м. Офисната част е на 4 етажа с плосък покрив, а в останалата част са разположени 4 нива стелажна система с необходимото оборудване за изпълнение на дейността на склада. По конструкцията на сградата – фундаментите са тип сглобяеми стоманобетонни „чашки“ в които се замонолитват сглобяемите стоманобетонни колони. Конструкцията се състои от главни греди и покривни столици, а завършека е покривна LT-ламарина. Интересното в конструкцията е че има съчетание от сглобяема конструкция от греди, колони и фундаменти, както и монолитна част.

Инсталации: Инсталациите, които ще се изпълняват на обекта са ВиК, ОВиК, АПГИ с противопожарен резервоар, Електро, Газ. На обекта ще изпълнява дизел-генератор, който ще гарантира резервното ел. захранване. Ще бъде изграден и противопожарен резервоар с помпено помещение за Спринклерната инсталация.

За официалната церемония по стартирането на проекта днес на терена се събраха представители от Пайп Систем, на чело с инж. Николай Чомаковски, представители на Райсволф, представители на IPS Bulgaria иИво Петров Архитекти. Поканени бяха специални гости от Национална Компания Индустриални Зони, Кмета на Божурищеи др. VIP гости. Събитието бе отразено от в. Строител. С тържествен водосвет и символична първа копка положихме началото на емблематичния проект.