05-11-2019
WE DO MUCH MORE

WE DO MUCH MORE

След месеци усилена работа, днес SEG Work & Logistic Hub в Кривина отвори своите врати за да посрещне държавната приемателна комисия. Горди сме че освен разрешение за ползване на обекта, получихме и висока оценка за изпълнението. Държавната приемателна комисия изрази задоволството си от видяното и нямаше отправени забележки. Всички останаха впечатлени от иновативния проект. Инж. Николай Чомаковски благодари на Невена и Калоян Тодорови за подкрепата и доверието и оцени високо съвместната работа по проекта.