13-04-2017
СГРАДА КЕНДИ

СГРАДА КЕНДИ

Екип на Р.С. Инженеринг ЕООД извършва строителните работи по изграждането на Нова сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми - пристройка към съществуваща сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми на Кенди фарма в кв. „Девети септември“, гр. Божурище.

В парцела има действаща производствена сграда.

Новата сграда е разположена в западната част на имота, до съществуващата, на конструктивна фуга и е със застроена площ 3904,15 м2 и РЗП=7808,30 кв.м. В нея са предвидени работни и складови помещения на две нива с топла връзка към съществуващата сграда.

  

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта.