12-04-2017
ЦЕНТЪР РОУЗ ЕЪР

ЦЕНТЪР РОУЗ ЕЪР

Пайп Систем е изпълнител на Автоматична пожарогасителна инсталация в център Роуз Еър гр. София, м. "ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ".