06-07-2017
ROOF PARTY ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗМИНАЛАТА ПОЛОВИН ГОДИНА

ROOF PARTY ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗМИНАЛАТА ПОЛОВИН ГОДИНА

На 06-07-2017 г. Пайп систем проведе общофирмено мероприятие, на което се представи визията, целите и мисията на компанията пред екипа, обсъдиха се плановете за развитие и посоките за разширяване дейността на дружеството по отношение на пълния инженеринг в нови области на строителния сектор.

Мероприятието, преминало под надслов „Покривна среща“, се проведе на необичайно място - покрива на сградата на офиса на компанията събра на едно място служителите от всички различни направления и отдели на компанията. По време на приветствието си инж. Николай Чомаковски – изпълнителен директор на Пайп систем, постави акцент върху запознаването на новопостъпилите служители с екипа и с ценностите на Пайп систем. Той обърна специално внимание на засилване на комуникацията и по-тясно сътрудничество между различните звена и екипи вътре в самата компания.

На чаша вино и хубава храна момичетата и момчетата на Пайп систем се поздравиха с успешните резултати за първото полугодие на 2017 г. и споделиха впечатления от най-новите проекти на дружеството.