25-03-2019
Пайп Систем, стана член на „Българска асоциация по управление на проекти“ (БАУП)

Пайп Систем, стана член на „Българска асоциация по управление на проекти“ (БАУП)

БАУП е единствената международно призната българска организация, свързана с управлението на проекти. Тя е пълноправен член на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) със седалище в Швейцария – най-старата и най-престижна международна организация, създадена през 1965г.

БАУП представлява интересите на ръководителите и експертите, свързани с управлението на проекти, в бизнеса, държавните институции и местните власти и неправителствените организации. Асоциацията работи за въвеждането на високи професионални стандарти при управлението на проекти и за утвърждаване на професията Проект мениджър като висококвалифицирана и специфична професия с приложение във всички сфери на дейност.