CAREERS

Be part of our family

Career Opportuninties is a program carried out by Pipe System to provide with an opportunity for young people with no experience in the execution of water supply and sewerage network and sprinkler installations to gain practice and ger in touch with actual execution of major construction projects. The goal of this apprentice program is to create teams of young and skilled plumbers and provde them an option to grow in the company’s hierarchy based on their achievements.

   

   

Технически ръководител ВиК

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ по част ВиК за район Казанлък


 • Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка;
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация
 • Организира воденето и и отговаря за съхраняването на цялата техническа документация на обекта
 • Отговаря за спазването на поставените в графика срокове
 • Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора
 • Съставя количествени сметки
 • Ежедневно/своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта
 • Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование и квалификация
 • Образование: висше - специалност Водоснабдяване и Канализация (ВиК), или завършен строителен техникум - Водно строителство
 • Шофьорска книжка категория 
 • Компютърна грамотност: Microsoft Office, AutoCad, MS Project

Личностни качества:

Точност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност и дискретност

Възможност за пътувания в страната;

Компанията предлага:

 • много доброзаплащане, обвързано с постигнатите резултати
 • фирмено обучение
 • възможност за кариерно развитие в рамките на компанията

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ГРАД СОФИЯ

 • Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка;
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация
 • Организира воденето и и отговаря за съхраняването на цялата техническа документация на обекта
 • Отговаря за спазването на поставените в графика срокове
 • Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора
 • Съставя количествени сметки
 • Ежедневно/своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта
 • Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
 • Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението им
 • Следи за стриктното спазване на изготвения бюджет на обекта
 • Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование и квалификация   
 • Образование: висше - специалност Строителство на сгради и съоръжения (ССС), или завършен строителен техникум
 • Шофьорска книжка категория В
 • Компютърна грамотност: Microsoft Office, Auto Cad, MS Project
 • Детайлно познаване на ЗЗБУТ

Личностни качества:

Точност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност и дискретност


Компанията предлага:

 • Много добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати
 • Фирмено обучение при нужда от повишаване на техническите познания или работа със софтуер
 • Възможност за кариерно развитие в рамките на компанията
 • Обектите са в гр. София

PLEASE, APPLY HERE

Browse
Message successfully sent!

Message successfully sent!
Thank you!