16-07-2018
Пайп Систем отвори врати за да посрещне стажантите на Иво Петров Архитекти

Пайп Систем отвори врати за да посрещне стажантите на Иво Петров Архитекти

Пайп Систем отвори врати за да посрещне стажантите на Иво Петров Архитекти на емблематичния за столицата обект : МБАЛ „Света София”. Иновативен, модерен проект, позициониращ се сред новите грандиозни проекти в София.Инвеститор е ”Билдинг Хоспиталс 2” АД , дъщерно акционерно дружество на Билдинг Хоспиталс АД (главен инвеститор на МБАЛ „Света София”). Екипът, реализиращ проекта- д-р Христо Мазнейков и доц. Валентина Мазнейкова. Главен изпълнител на проекта е Пайп Систем. Архитект е Иво Петров – Архитекти ООД.

Обиколката на обекта бе направена с цел да предостави възможност на младите хора без опит в сферата да се докоснат до реално изпълнение и изграждане на мащабни проекти катотози. Инж. Николай Чомаковски – Изпълнителен директор на Пайп Систем, посрещна стажантите и ги насърчи да бъдат любознателни, да са проактивни и да се трудят много за да постигнат много в живота. Инж. Станислав Керанов – Директор Строителство в Пайп Систем , разкри най-интересните етапи от реализацията на обекта и даде нагледни примери от изпълнението.

Пайп Систем подкрепя програмите, които предоставят възможност на младите хора да добият практически опит и да се докоснат до реалното изпълнение на големи строителни обекти. Вратите ни са винаги широко отворени за тези които искат да почерпят знание и опит от нас.