02-10-2016
Жилищен комплекс Flora Park

Жилищен комплекс Flora Park

Flora Park е жилищен комплекс от затворен тип, разположен на площ от 25 дка. Първият етап на проектиране и изграждане се състои от седем жилищни сгради с разнообразни по големина и тип апартаменти, две нива сутерен за удобно паркиране и паркова зона с детски площадки, басейн и спа център, зона за отдих. Kонцепцията на Flora Park е осъществена с мисъл към семейството и за хора, които не биха направили компромис с дома си.

Конструкцията на сградата е монолитна, скелетно безгредова с тухлени не носещи стени.

Водопровод: В сградите е проектирана водопроводна инсталация за топла, циркулационна и студена вода. Главните хоризонтални клонове на водопровода и техните разклонения до вертикалните клонове са проектирани открито под тавана на сутерена тип окачена инсталация. Вертикалните клонове са пологжени в мотнажни шахти, а етажните разпределителни кутии са вкопават в стените. Сградната водопроводна инсталация за студена вода е проектирана от полипропиленови тръби. Тръбите за топла и цирк. води са предвидени с алуминиево фолио за налягане.

Канализация: в настоящия проект е разработена разделна канализация, която ще събира отпадъчните битово - фекални и дъждовни води от сградата. Главните хоризонтални клонове и разклоненията до вертикалните клонове са проектирани окачено под тавана на сутерена от PVC дебелостенни тръби. Вертикалните и етажни отводнителни клонове са проектирани от PVC тръби.

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта - Площадкова и вътрешносградна ВиК инсталация, Сградно канализационно отклонение и Сградно водопроводно отклонение.