22-12-2015
Сграда А3

Сграда А3

Възложител: SofBuild

Изпълнител: “Аргогруп Екзакт” ООД

Начало на строеж: 02.06.2015г. Край: 01.08.2017г.

Местоположение: София, бул."България" N110

Дизайн: Дизайна на А3 вплита в себе си строга елегантност и меки органични форми. Сградата се възприема еднакво добре в цялостен силует и от различни ракурси. Усещането за елегантност и изтънченост е подчертано и от предвидените във фасадата материали- стъкло и Fiber C. Стъклото е решено в два цвята - прозрачно и графитен Lacobel.Fiber C е иновативен, високотехнологичен материал, представляващ стъклофибърен бетон, даващ неограничени възможности при формоването на материала и богата цветова гама. Освен естетика и функционалност, предвидените материали осигуряват дълговечност и лесна поддръжка на сградата във времето. А3 ще е първата сграда в България от такъв мащаб, облечена с Fiber C.

Конструкция: A3 е проектирана с монолитна стоманобетонна конструкция съгласно най-съвременните единни европейски строителни нормативи ЕВРОКОД. За осигуряване на максимално добри качествени показатели на конструкцията – висока якост и ниска деформативност се използват високоякостни бетони клас C30/37 и армировъчна стомана клас B500. Фундирането на сградата е с обща фундаментна плоча с дебелина 1.40м. гарантираща липса на дефекти в стени, подове и тавани от неравномерни слягания на земната основа. Етажните плочи са с дебелина 25см, което осигурява много висока шумоизолация между отделните етажи, а колоните са разпределени така, че да попадат основно в стените между отделните апартаменти, което дава възможност за свободна архитектурна планировка на помещенията. В сеизмично отношение, конструкцията на А3 е уникална, тъй като липсват деформационни фуги между отделните секции, с което се осигурява тяхна съвместна съпротива при сеизмични въздействия. Дори при най-силното възможно земетресение, А3 е толкова устойчива, че не се очакват напуквания по стени, подове и тавани.