21-05-2019
RESIDENTIAL FORUM 2019

RESIDENTIAL FORUM 2019

На 21Май се проведе RESIDENTIAL FORUM 2019. На форума бяха разгледани основните показатели свързани с развитието на жилищния пазар.Високата инвестиционна активност в жилищния сегмент ще доведе до уравновесяване на съотношението търсене/предлагане, а благоприятната жилищна среда в контекста на засиления процес на урбанизация в София и големите градове на страната, ще изисква все по-добра синергия между градски лидери и частни инвеститори, за да бъде постигната.Това накратко ще са фундаментите, които ще определят средата през следващите години. Отговорът на поставените предизвикателства са добре планираните жилищни проекти – тези, които допринасят за успешното развитие на жилищните зони, като основна част от градската тъкан; които са реализирани с отговорност към средата взимайки в предвид и допринасяйки към плановете за развитие на транспортната и социалната инфраструктура; които използват модерен подход на проектиране, така че да бъдат технологични, функционални и ефективни и не на последно място – тези, които са съобразени с динамично-променящите се нужди на съвременните жилищни обитатели. Residential    

Forum 2019, организиран от Градът Медиа Груп като част от Building innovation forum сериите през 2019, предоставя професионална публична платформа с фокус върху актуалните модели за реализация на успешни жилищни зони и проекти.

Пайп Систем представи два от проектите по които работи с директно включване от строителната площадка: