17-07-2017
ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН SPRIDER

ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН SPRIDER

Преустройство и смяна на предназначението на Магазин №2 „Спридер“ от „СПРИДЕР ЕВРОСИТИ“-три жилищни блока, магазини, подземни гаражи в УПИ II-962,1012, кв.8, м.“Мотописта – IIчаст“, гр.София в Медицински център с 10 легла за краткосрочно лечение и наблюдение до 48 часа, Център по дентална медицина, АГППМП /Амбулатория за групова практика по първична медицинска помощ-обща медицина/, АГПСМП /Амбулатория за групова практика по специализирана медицинска помощ/, Диагностично-консултативен център с 10 легла за краткосрочно лечение и наблюдение до 48 часа и Аптека за отпускане на лекарства за граждани

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "БАКСТЪН ТЕЙЛЪР" АД

Обектът „Магазин № 2“ е разположен на първите три надземни нива в жилищно-търговския комплекс, като част от помещенията към него-абонатна станция – са разположени на втори сутерен- К-6,92. На тази кота се намират и прилежащите към магазина паркоместа-24 на брой. Пешеходният достъп до обекта е от прилежащия бул.“България“, от който се осъществява и автомобилния подход към подземните паркинги.

Комплексът е захранен с вода за битово-питейни и противопожарни нужди от уличен водопровод, минаващ през източния фронт на парцела, чрез сградно водопроводно отклонение от ПЕВП тръби с диаметър Ø 90. В сутерена на сградите е изграден общ водомерен възел.За всеки магазин и всяка от жилищните секции са изградени контролни водомерни възли.

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта