09-10-2017
ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

На 06.10 беше проведена общофирмена среща с инж. Николай Чомаковски за отчитане на резултатите на компанията към края на септември 2017. На срещата бяха представени финансовите резултати до момента по екипи и отдели от Ваня Гунева - Мениджър финанси и контролинг. Нона Лъчезарова - Главен Юрисконсулт представи анализ на дейността на юридически отдел. Мениджър Продажби и Проекти – Валентина Димитрова презентира резултатите на екипа си, като направи обстоен анализ на постигнатите резултати по екипи. Представен беше и анализ на дейността на проектантски отдел. От Далия Гергова беше направен анализ на резултатите, постигнати в направление Маркетинг и реклама. Представен беше анализ на обновения сайт, резултатите след направата на страница в социалната мрежа, разбор на изминалите кампании и представяне на едни от най-внушителните рекламни съоръжения. Илко Миланов, представи разработената специално за Пайп Систем CRM система и новостите по отношение на ERP системата внедрена в компанията.

Инж. Георги Георгиев и инж. Станислав Керанов показаха резултатите на строителното направление и похвалиха отличилите се колеги техници и проектови ръководители. Биляна Георгиева – Директор Продажби пък хвърли светлина върху дейността търговското направление на фирмата и анализира отправните точки за постигане на все по- добри резултати. Мария Димова – Директор снабдяване разказа за промените и новостите в отдела и беше отличена от инж. Чомаковски за добрата си комуникация с него и отличните резултати, постигнати за много кратко време. Инж. Андрей Чомаковски - Директор Логистика, закри презентациите с обзорен анализ за настъпилите промени в Централен склад и представи своята концепция за подобряване на работата в склада с цел достигане на една европейска визия.

Интересен детайл от представянията беше анализа на Татяна Захариева – главен счетоводител, която даде интересни данни относно количеството обработвани документи в дружеството, чиято цифра внушава респект.