08-05-2019
ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ВИСОЧИНА С ИНОВАТИВНА СИСТЕМА

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ВИСОЧИНА С ИНОВАТИВНА СИСТЕМА

На 08.05.2019 г. oтделът по здравословни и безопасни условия на труд на ПАЙП СИСТЕМ АД, съвместно с представител на фирма PERI България проведе обучение на работещи от фирми подизпълнители на обект БОЛКЪН БИЗНЕС ЦЕНТЪР, относно използване на система за безопасна работа на височина при монтиране на SKYDECK Панелен кофраж.

Обект БОЛКЪН БИЗНЕС ЦЕНТЪР е офис сграда с един сутеренен етаж с паркоместа, складове, помещение за трафопост и други технически инсталации, с 6 етажа надземни отворени паркинги, сградно лоби-фоайе, разположено на кота +16.10, кафетерия-кантина, офис помещение и тераси над паркинг нивата, разположени на кота +19.10, тринадесет етажа с офисни площи, и технически покрив.

ПАЙП СИСТЕМ АД е главен изпълнител и строителен мениджър на обекта. В съответствие с поставените фирмени цели и осъзната отговорност ПАЙП СИСТЕМ инвестира в обучението на работещите от фирмите подизпълнители, за да осигури качествен краен продукт и повишаване на знанията на строителните работници, относно изискванията за здраве и безопасност при работа и добрите практики в тази област. През месеците април и май са проведени обучения на повече от 120 служители и работници на фирми подизпълнители на теми работа на височина, безопасност при извършване на кофражни и армировъчни работи, осигуряване и използване на лични предпазни средства.

На обект БОЛКЪН БИЗНЕС ЦЕНТЪР се работи с хоризонтален кофраж SKYDECK, предлаган от фирма PERI България, който е приложим както за жилищно, така и за индустриално строителство. Негови основни предимства са:

  • подходящ е за обекти с много високи изисквания за безопасност и кратки срокове за изпълнение;
  • лесният монтаж и леките системни елементи намаляват значително времето за изпълнение;
  • системата се състои само от четири основни елемента. Благодарение на падащите глави е възможно ранното декофриране и по-голямата обръщаемост на платната;
  • необходима е само една подпора на 3,45 m2 площ, което осигурява значително по-свободно пространство за движение на работниците.

В тази връзка беше проведено обучение относно използване на система за безопасна работа на височина при монтиране на SKYDECK Панелен кофраж. Системата е иновативна и предлага пълна защита при полагане на хоризонтален кофраж и безопасно извършване на монтажните работи на височина. Съоръжението се монтира на определено място върху глава от SKYDECK кофража, което го прави изключително стабилно. Принципа на сработване е чрез колан, навит на макара, който се закача върху предпазната сбруя на работещия, който ще монтира кофража и при рязко движение действа на принципа на автомобилния колан. Коланът е с дължина 5,50 м, което позволява на работещия свободно движение при монтиране на кофража, като много важно правило е да бъде монтиран на 3 метра навътре от края на кофража.

ПАЙП СИСТЕМ АД е първата фирма в България, за която PERI България предоставя този вид обезопасителна система. Продуктът се предлага до този момент само в три страни - Германия, Чехия и Италия.