30-01-2017
MULTIVAC

MULTIVAC

Най-големият производител на опаковъчни машини в света – германската Multivac, започна изграждане на свой завод в България. Той ще е разположен в държавната индустриална зона в Божурище и освен производствена част ще включва също складова и логистична база, център за професионално обучение и квалификация и офисна част. Чрез дъщерното си дружество „Мултивак България продакшън“ през следващите три години компанията ще инвестира 37 млн. лв. За проекта си компанията получи сертификат за инвеститор клас А. Това й дава право на съкратени срокове и индивидуално административно обслужване, закупуване на земята без търг, както и на финансово подпомагане за обучение на кадрите и за частично възстановяване на осигурителните вноски на заетите. Multivac е семейна компания, създадена през 1961 г.    

Пайп Систем е изпълнител на дъждовната канализация на обекта.