01-02-2017
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА НА БИТТЕЛ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА НА БИТТЕЛ

Проектът представлява нов търговски и складов център с офиси на Биттел, разположен на бул. Христофор Колумб и бул. Брюксел, южно от логистичния център на Ренус в НПЗ Искър. В проектът е включено изграждане на основна двуетажна сграда със сутерен и 2 168 кв. м застроена площ. Предвидена е секция с изложбена зона. Обособена е също така и административна зона с офиси и заседателни зали. В третата функционална зона ще бъдат разположени складови площи и товарни рампи. В имота ще има и открит паркинг. Предвидено завършване – юли 2017.    

Инвеститор на проекта е Биттел.   

Главен изпълнител е фирма Арнаудов Билд. 

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта.