27-06-2017
КРЪГЛА МАСА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ

КРЪГЛА МАСА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ

Инж.Николай Чомаковски участва в кръгла маса за намаляване на административната тежест

Инж.Николай Чомаковски взе участие в кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“. Събитието бе организирано от КСБ, Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Форумът бе открит от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В събитието се включиха и главният архитект на Столичната община арх. Здравко Здравков, Стамен Янев, изп. директор на Българска агенция за инвестиции, Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, и други. По време на кръглата масабяха представени доклади за административната тежест у нас и в Европа. Председателят на Камарата на овластените архитекти и овластените инженери на Република Македония проф. инж. Миле Димитровски и специалисти от Македониясподелиха опита на страната им в намаляването на бюрокрацията след въвеждането на електронни процедури.