13-11-2018
КОРПУС 2 НА МБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ - АКТ 16

КОРПУС 2 НА МБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ - АКТ 16

След месеци усилена работа, днес Корпус 2 на МБАЛ „Света София“ отвори своите врати за да посрещне държавната приемателна комисия. До няколко дни очакваме и разрешението за въвеждане в  експлоатация. Горди сме че освен разрешение за ползване на обекта, получихме и висока оценка за изпълнението от държавната приемателна комисия. Членовете на комисията, които са представители на различни институции инспектираха строителните дейности, пожарната безопасност и констатираха пълно съответствие между фактически изпълненото строителство, нормативните изисквания и одобрените проекти. Държавната приемателна комисия изрази задоволството си от видяното и нямаше отправени забележки. Всички останаха впечатлени от иновативния проект и най-вече от реализацията му. Инж. Николай Чомаковски благодари на семейство Мазнейкови за подкрепата и доверието и оцени високо съвместната работа по проекта. Семейство Мазнейкови от своя страна оцениха високо отличната работа на специалистите от Пайп Систем и с гордост приеха ключовете за болницата.