30-06-2017
ИНТЕРВЮ С ИНЖ. НИКОЛАЙ ЧОМАКОВСКИ ЗА СПИСАНИЕ ГРАДЪТ

ИНТЕРВЮ С ИНЖ. НИКОЛАЙ ЧОМАКОВСКИ ЗА СПИСАНИЕ ГРАДЪТ

Продаваме марката „Пайп систем“, като поемаме пълна гаранция за изпълнението

Инж. Чомаковски, може ли да припомним бизнес историята на "Пайп Систем"? Какъв точно в момента е обхватът на предлаганите от вас услуги?

„Пайп Систем“ има вече 13-годишна история на българския строителен пазар. За този период израснахме от малък склад за ВиК материали в компания, предлагаща широк спектър от услуги в областа на ВиК мрежите, автоматичните системи за пожарогасене (спринклер), решения за вакуумно-сифонно покривно отводняване. Отскоро предлагаме и услуги в областта на ОВК инсталациите. Работим с идеята да предложим пълноценен продукт на нашите клиенти – това е т. нар. „пълен инженеринг“.

По отношение на вашата специализация "пълен инженеринг в областта на проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения и на спринклерни инсталации" и "дейност по отоплителни инсталации и вакуумно-сифонно покривно отводняване" - каква е ролята на използваните материали, как правите избор на най-подходящите продукти като технология, ценови и качествен диапазон? Как навлизат продуктовите и технологични новости?

Бих искал да поясня какво точно включва „пълен инженеринг“ като концепция. На нашите клиенти ние предлагаме възможност да получат пълен набор услуги, които започват с проектиране на инсталациите съобразно всички законови изисквания и нови технологии, и при спазване на съответно изискуемите за дадената инсталация български и международни стандарти. Същевременно спазваме и специфичните изисквания на инвеститорите. След това идва цялостното изпълнение на строително-монтажните дейности до въвеждане на инсталациите в работен режим. След приключване на проекта и въвеждане в експлоатация, наше специализирано звено за поддръжка и сервизиране на инсталациите поема щафетата при нужда и желание от страна на инвеститора.

В рамките на тази комплексна услуга ние предлагаме на нашите клиенти възможност за цялостно проектиране или оптимизация и препроектиране на ниво проект, при най-оптималния избор на материали и решения, за да се постигне съчетание на най-добрата цена с качество на изпълнението, като стриктно се спазват сроковете, зададени от инвеститора и спецификата на проекта.

Нашата работа е базирана на висок професионализъм – иновативни софтуерни програми за проектиране, обучения, проучване на нови технологии иматериали на пазара. Ползваме се от големия опит, който имаме от стотиците изпълнени обекти. В компанията създадохме един своеобразен R&D отдел (за проучване и развитие), чиято задача е именно търсене на възможни иновации, методологии на работа и нови продукти.

Като цяло се стараем да не сме зависими от конкретна марка материал или определен производител, а да използваме всички възможни ефективни и добри решения, които пазарът предлага. Продаваме марката „Пайп Систем“, като поемаме пълна гаранция за изпълнението.

Какви са предимствата на този тип услуга, доколко се осъзнава от инвеститор и строител и каква е нейната популярност? Можете да цитирате подходящи референтни обекти.

На база на много срещи и разговори, които водя с клиенти и партньори на Пайп Систем, мога да кажа, че те активно търсят този пълен инженеринг за проектите си, защото виждат ползата от такъв тип услуга. Ние поемаме цялостен ангажимент по инсталациите в нашето поле на действие, осигурявайки завършеност на предлаганата услуга. Компании като „Практикер ритейл“, „Кордеел“ и „Щрабаг“ ни се довериха и за нас фактът, че ни търсят за следващите си проекти, показва, че са оценили пълния инженеринг и вярват в неговата полезност закачественото изпълнение на техните проекти.

Едно от основните предимства на пълния инженеринг е, че извървяваме пътя заедно с клиента, като му предлагаме не най-скъпото решение, а това, което е работещо и разумно, като това не увеличава стойността на проекта и предложената цена на ниво оферта е гарантирана. Докато бях студент във ВСУ „Любен Каравелов“, ни учеха, че добрия проектант е този, който прави елегантни и икономични конструкции. Това е, което търсим и ние – техническо решение, което допада на инвеститора като цена, но съчетава също качество и елегантно изпълнение. Нашата цел е да дадем оптималното решение, без значение дали проектът е голям или малък, клиентът - български или чуждестранен.

Как ще коментирате сроковете, гаранционната и следгаранционната поддръжка?

„Пайп Систем“ предлага допълнителна полза – подсигуряваме 10-годишна гаранция на изпълнените инсталации, вместо обичайните 5 години. С това показваме своя дълготраен ангажимент към нашите клиенти. Също така застраховаме тези инсталации в полза на клиентите ни, което им дава допълнителна сигурност, че дори и да се появи проблем, то те ще получат необходимото овъзмездяване директно от нашия застраховател. Смея да твърдя, че сме вероятно първите, които предлагат такова удобство.

Какво е мястото на екипа от специалисти и тяхната подготовка?

В днешния динамичен свят, човек трябва да се развива постоянно. Спреш ли да се учиш на нови неща и да се развиваш, неизменно започваш да губиш позиции. Това е моята философия, която прилагам и в „Пайп Систем“. Затова една от основните задачи на моя екип е постоянно да са активни, да учат нови неща, да мислят извън „рамката“, да се стремят да бъдат различни. То е жизненоважно за развитието на самата компания и нейния прогрес. Защото прогресът на една компания е функция от развитието на човешкия ресурс в нея.