21-03-2018
ЕДИН ЕКИП С МНОГО ЛИЦА И ШИРОКО ПРОТЕГНАТИ РЪЦЕ

ЕДИН ЕКИП С МНОГО ЛИЦА И ШИРОКО ПРОТЕГНАТИ РЪЦЕ

Пайп Систем реализира различни програми с цел предоставяне на възможност на млади хора без опит в сферата на пълната инженерингова услуга по проектиране, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и спринклерни инсталации, да добият практически стаж, както и да се докоснат до реалното изпълнение на големи строителни обекти. Идеята на ежегодните стажантски програми е да изградят екипи от млади и знаещи специалисти, и да предоставят възможност за кариерно развитие и за издигане в йерархията на база на показаните резултати.

В Пайп Систем сме отворени за младите хора, които имат желание да се учат и развиват в строителния сектор. Прегръщаме идеята да подадем ръка на всеки, показващ желание, мотивация и „блясък в очите“. Осъзнаваме, че инвестицията в качествени кадри е най-важна и че човешкия фактор е най-ценния ни ресурс. Стартирахме с инициативата „Ковачница за кадри“ още преди 3 години, като предложихме стаж и работа на младите хора от университетите и строителните техникуми в страната. Днес с гордост можем да кажем, че благодарение на тази инициатива немалко младежи започнаха работа в компанията и се развиват и изграждат като професионалисти.

През следващите години от „Ковачница за кадри“ се превърнахме във „ВиК Академия“ , развивайки новите кадри на компанията и предоставяйки им възможности за обучение и израстване. Приобщаването на все повече млади хора към инициативата ни за подготовка е един от основните ни приоритети. Благодарение на подготвените специалисти в компанията, които са мотивирани да споделят своят опит и знание, съумяваме да привлечем все повече млади хора, които желаят да покажат най-доброто от себе си. Компанията постоянно търси служители с инженерни специалности, на които се предоставя възможност да се докоснат до реалното изпълнение директно на строителната площадка, черпейки опит от най-добрите. Проектантската дейност също е силно застъпена в „Пайп систем“ и дава възможност за развитие в условията на разработване на някои от най-големите и интересни проекти в столицата и в страната. Вратите ни са широко отворени за младите хора в бранша, без значение дали в текущия момент има отворена позиция или не, винаги с готовност разглеждаме потенциалните кандидатури и се стремим да предложим подходящо развитие. Всеки желаещ да стане част от екипа ни може да изпрати автобиография и мотивационно писмо на офисния ни e-mail адрес: office@pipesystem.bg или да ни открие в социалните мрежи Facebook и LinkedIN.

Ние съзнаваме опасностите от изтичане на качествена работна ръка зад граница, затова призоваваме все повече компании да протегнат ръка и да предложат обучение и развитие. Активното участие на младите хора в българските компании е крайно необходимо в стремежа да се изгради проспериращо общество. Проблемите на младежите, тяхната професионална реализация и мястото им в обществения живот са едни от важните приоритети и за нас, като участници в българския икономически живот. Варваме, че активното кариерно развитие се изразява в това да имаш правото, средствата, пространството и възможността, а и подкрепата, да се развиваш в унисон с развитието на компанията, за която работиш, и да допринасяш активно за изграждането на една по-добра работна среда и една по – добра компания с европейска визия и приоритети. Чрез активната подкрепа още при първите стъпки на младите хора в Пайп Систем, ние ги насърчаваме те да се интегрират успешно и ги мотивираме да разгърнат своя потенциал. В Пайп Систем сме отворени за идеи и предложения, иновации, подкрепяме обоснованите нестандартни решения и гледаме през очите на всеки един от нас. Един екип с много лица и широко протегнати ръце .