18-05-2018
BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2018: RESIDENTIAL

BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2018: RESIDENTIAL

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" събра водещи фирми в строително-инвестиционния процес, с цел обсъждане на важните фактори и процеси свързани с настоящото и бъдещото развитие на жилищния пазар в България. Форумът се проведе на 18 май в Sofia Event Center. Официалното откриванена конференцията даде светлина върху дългосрочните промени и решения на градоустройствените предизвикателства в София предвидени в закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), както и концепцията за новия закон за устройство на територията. В първата част на панел 1 бяха засегнати характеристиките на средата - "Tенденциите и предизвикателства при планирането на съвременната жилищна среда". След това бе дадена възможност за открита дискусия по демографските, икономическите и финансовите въпроси. Също така бяха обсъдени социо-факторите, които ще формират пазарната среда през 2018г. Във втората част на деня, годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" продължи с панел в който водещи архитекти и представители на технологичния бранш представиха своите виждания как съвременната жилищна архитектура отговаря на пазарното търсене – от жилищни сгради към жилищна среда и начин на живот.Бяха представени и международни и локални тенденции за 2018 година, а представителите на бизнеса засегнаха технологичните и иновативни сградни решения за по-добра жилищна среда, които включват комфорт, безопасност, енергийна ефективност и устойчивост във времето.Предимствата и предизвикателствата в налагането на стандарти при степента на завършеност на новопостроените жилища в България, както и повишаването на стойността на жилищния продукт чрез прилагане на модерен подход при интериорния дизайн също ще са теми, засегнати в презентациите на участниците. Третия панел започна с Key note на тема "налагане на стандарти при степента на завършеност на новопостроените жилища в България – предимства и предизвикателства". Пайп Систем беше представена от Валентина Димитрова, Директор Продажби и Проекти.