17-04-2018
BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2018 OFFICES

BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2018 OFFICES

Годишна конференция „Инвестиции и строителство на офис сгради 2018“, част от Building innovation forum series 2018, беше проведена на 17.04.2018. На конференцията бяха представени водещите участници от индустрията с цел преглед на най-важните процеси свързани с реализацията на успешната офис сграда. Основните акценти които бяха поставени на конференцията по отношение на средата, бяха : Бизнес зоните като платформи за модерна урбанизация, Инвестиционна среда и градоустройствени предизвикателства. Беше обсъден въпросът какво предстои по отношение на инфраструктурата, трафика, транспорта и мобилността . По отношение на пазара на офис площите през 2018 , разгледани бяха основните тенденции – рисковете и възможностите, беше засегнат въпроса за икономическата основа за развитие на пазара и перспективите. Интересни бяха и прогнозите за 2018.

Акцент беше поставен и по отношение на иновациите и технологиите при офис архитектурата. Посочени бяха примери за иновативни сградни решения и технологии за създаване на модерни и функционални офис сгради. Предложени бяха и интериорни решения за по-добра работна среда. Пайп Систем беше представена от Валентина Димитрова - Директор Продажби и Проекти и от усмихнатата Мариета Костадинова- Aдминистративен Асистент, чиято усмивка озари страниците на списанието на Building innovation forum series 2018 OFFICES.