12-10-2017
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ В СОФИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ В СОФИЯ

Проектът представлява реконструкция, преустройство и пристрояване на нов учебен корпус, към централната сграда на Американският Колеж София.       

Американския колеж е разположен в югоизточната част на терена с площ от 114 231 кв. м на ул. Флойд Бляк в ж.к. Младост-2. В проекта е предвидена реконструкция и преустройство на съществуващите секции - Острандър Хол и Уитакър Аудиториум, които имат 3 592 кв. м РЗП.    

В първата секция ще бъдат обособени офиси, заседателни зали, лекарски кабинет на трите надземни нива, както и фитнес в сутерена.    

Планираната нова сграда е решена със сутерен и два етажа, като е предназначена за столова с кухненски блок и учебни зали. Разполага с 4 294 кв. м РЗП.    

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта.