21-01-2015
Завод за боклук София

Завод за боклук София

Строител на софийския завод за преработване на боклук е гръцкото обединение "Актор-Хелектор". Стойността на договора е 213.4 млн. лв. с цена за преработка на тон битови отпадъци 60.69 лв. Изграждането на системата ще се извършва в местността Садината до Гара Яна, където се намира вече готовото депо за неопасни битови отпадъци, предадено от строителите - консорциум между италианската "Униеко" и "Геотхмин" за 19 млн. лв. Новото съоръжение ще рециклира метал, пластмаса хартия и биоразградими отпадъци, а от преработения боклук ще се произвежда RDF гориво. Целта е то да бъде използвано от "Топлофикация - София" и да намали с 10% използването на природен газ при производството на топлинна енергия.

Пайп систем e изпълнител на вкопаната канализация, площадковата ВиК инсталация и Спринклерната инсталация.