10-04-2014
Централна гара София

Централна гара София

Проектът „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

За победител в конкурса беше избран консорциум между „Главболгарстрой“, „Водстрой 98″ и „Промишлено строителство холдинг“. Офертата беше за 56 млн. лв. без ДДС. Финансирането по оперативна програма „Транспорт“ е 20 млн. евро (близо 40 млн. лв.).

Изпълнителят на проекта за рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София следва да проектира и изпълни функционално преустройство на разпределенията на етажите на приемната сграда във връзка с изискванията на отделните експлоатационни служби, бързото и удобно обслужване на заминаващите и пристигащите пътници, както и разполагане на търговски обекти и офиси върху оставащите незаети за основната дейност на приемната сграда площи. Предвижда се и пълно подновяване на пероните.

С рехабилитацията се цели сградата да стане комфортна за бъдещото ползване, да има информация и достъп до всички части на гарата за лица с намалена подвижност.

Проектът за рехабилитация трябва да се справи и с нуждата от повишаване на енергийната ефективност на сградата, като в този аспект се предвижда до 30 % от консумираната енергия да се осигурява от възобновяеми енергийни източници. Проектът предвижда изцяло да се променят фасадите, старата дограма да се демонтира и да се подмени с високо енергийно ефективна. На покрива и част от пероните ще бъдат монтирани фотоволтаични системи, чрез които енергията от слънцето ще се ползва за отоплението, вентилацията и климатизацията на сградата.Ще бъде изградена напълно нова ОВК инсталация на сградата, а осветителни тела ще бъдат подновени с енергоспестяващи.

Обхватът на реконструкцията и модернизацията:

  • пълно обновяване на приемната сграда;
  • пълно обновяване на пешеходния подлез с подмяна на хидроизолацията му, поради което ще бъде необходимо разваляне и направа на железен път в обсега на подлеза, осъществяващ достъп до 11 коловоза (6 перона) и с дължина 109 м;
  • перонни покрития и настилки;
  • рехабилитация на контактната мрежа в зоната на перонните покрития;
  1. вътрешен подземен паркинг с приблизителна площ 700 м2;
  2. направа на пътен подход и външен паркинг върху обща площ 5785;

Пайп Систем изпълнява доставка и монтаж на площадков водопровод и канализация.