03-08-2013
Технологичен Парк Божурище

Технологичен Парк Божурище

Пайп Систем ЕООД успешно реализира външен нaпорен канал с помпена шахта и канално помпено съоръжение и площадкова гравитачна канализация за битови отпадъчни води, в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, където министерството на икономиката предвижда да бъде изграден „Технологичен Парк Божурище“.

Възложител на поръчката е „Национална компания индустриални зони“ ЕАД

От фирма "Водоканалстрой" беше направена инспекция на новопостроената улична канализация, която премина без забележка и без констатиран дефект. Подготвения филм, проследяваш доброто изпълнение на трасето е комплимент към изпълнението на инсталациите извършено от фирма "Пайп Систем".

Строителството на индустриалния парк започва от водопроводната система, но до края на годината трябва да приключат общо шест инфраструктурни проекта. От няколко месеца "Национална компания индустриални зони", която отговаря за развитието на зоната, обявява обществени поръчки за отделни елементи от нея, като в най-напреднал етап е процедурата за водопровода.

Новата зона се намира на 15 км от центъра на столицата и се планира да бъде с обща площ 2.5 млн. кв.м и е една от най-големите. Освен че новата зона ще е най-голямата, най-близо e до университетски центрове и до милионен град, тя има и стратегическо разположение - "на три магистрали и на три еврокоридора".