27-03-2017
СРЕЩА МЕЖДУ КСБ И БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

СРЕЩА МЕЖДУ КСБ И БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

На 24-03-2017 г. се проведе презентационна среща между Камарата на строителите в България с Българската агенция за инвестиции. От страна на КСБ присъстваха - нейния председател инж. Николай Станков и инж. Николай Чомаковски – член на УС на КСБ, а БАИ бе представена от изпълнителния директор - Стамен Янев.

На проведената среща инж. Станков и инж. Чомаковски представиха настоящата дейност на Камарата на строителите и обсъдиха с г-н Янев възможностите за по-тясно сътрудничество между КСБ и БАИ в областта на привличането на частен инвестиционен капитал.

Участниците се обединиха около идеята за важността на вливането на частни инместиции в страната. При 80% дял на публичните инвестиции в страната, идващи по линия на европейските кохезионни фондове, които ще „пресъхнат“ в 2020 г., това е абсолютно наложително, подчертаха инж. Станков и инж. Чомаковски. „Под частни инвестиции разбираме производствени мощности, компании, които да бъдат привлечени в страната да създават заводи, фабрики, цехове за производство, които носят дългогодишна полза на българския стопански живот“, коментира инж. Чомаковски.

Стамен Янев от своя страна потвърди, че има широк фронт за действие, в който може да се действа съвместно с Камарата по отношение обмен на информация, във връзка с голямата база данни, с която разполага Камарата за всички строители в страната, управление на проекти, развитие на публично-частни инициативи. Страните се разбраха, че ще се стартира съвместна работа в посока организиране на форум, който да събере около една обща платформа представителите на българския строителен бранш и потенциални частни инвеститори.

Инж. Станков представи на г-н Янев инж. Чомаковски като лицето за контакт с Българската агенция за инвестиции, който да се ангажира с комуникацията по отношение организиране на съвместни инициативи по привличане и реализиране на частни чуждестранни вложения и успешни публично-частни партньорства, за каквито потенциал в страната има, но трябва промяна в отношението на държавните институции, за да започне да функционира активно.

На срещата бяха обсъдени и трите най-важни точки, по които да се работи приоритетно: преодоляване на административните пречки пред, които се изправя чуждия, а и българския инвеститор; навременна обмяна на информация за потенциални инвестиционни намерения и установяване на активно сътрудничество с цел привличане на качествен чуждестранен капитал в страната.

Г-н Янев покани КСБ да се включи в предстоящия Годишен инвестиционен форум в Дубай, който ще се проведе в началото на м. Април, като първа крачка към общи проекти.