13-08-2020
СКЛАДОВА БАЗА НА СИНТЕЗИЯ - АКТ 16

СКЛАДОВА БАЗА НА СИНТЕЗИЯ - АКТ 16

След месеци усилена работа, днес многофункционалната сграда на фирма Синтезия ООД в Кривина отвори своите врати за да посрещне държавната приемателна комисия. До няколко дни очакваме и разрешението за въвеждане в експлоатация. Горди сме че освен разрешение за ползване на обекта, получихме и висока оценка за изпълнението от държавната приемателна комисия. Членовете на комисията, които са представители на различни институции инспектираха строителните дейности, пожарната безопасност и констатираха пълно съответствие между фактически изпълненото строителство, нормативните изисквания и одобрените проекти. Държавната приемателна комисия изрази задоволството си от видяното и нямаше отправени забележки.