04-01-2018
ПРАКТИКЕР МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

ПРАКТИКЕР МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

Хипермаркет Практикер – Модерно предградие е разположен в имот от 26 404 на бул. Панчо Владигеров, до ул.Обелско шосе в кв. Модерно предградие. Проектът предвижда реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуващата сграда на магазина. Сградата има 7 865 кв. м застроена площ и 8 488 кв. м РЗП, като към нея се планира пристрояване с 3 532 кв. м РЗП. Планирана е с едноетажно застрояване и частично второ ниво.Разполага няколко зони – основна търговска зона, включваща касова зона, офиси, битови помещения, голяма складова, спомагателни помещения, технически помещения, градински център и зона за агроаптека. Предвидени са 295 открити паркоместа за клиенти. Строителството се планира да приключи през април 2018.   

Главен изпълнител на обекта е фирма Монтаж Строителни Конструкции АД.   

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталациите.