22-03-2016
Пайп Систем и гласът на българския бизнес

Пайп Систем и гласът на българския бизнес

Пайп Систем стана член на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

КРИБ е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България, обхващаща компании, които общо генерират около три-четвърти от брутния вътрешен продукт и от износа на страната.

Мисията на КРИБ е да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната, като подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики, повишавайки конкурентоспособността на българската икономика.