21-03-2017
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КРИБ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КРИБ

ПАЙП СИСТЕМ АД ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КРИБ

На 21.03.2017 г. беше проведено годишно общо събрание на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Като член на сдружението, “Пайп систем” АД взе участие чрез главния изпълнителен директор Инж. Николай Чомаковски. Събранието беше открито от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, който отчете активната роля на сдружението през изминалата година. Като активен социален партньор от страна на работодателите, сдружението се превърна в двойно по – голям и незаобиколим фактор в социално – икономическия живот на България, чиито глас е чуваем от всички административни институции. Събранието продължи с представялне на кандидатите за членове на управителния и контролния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, голяма част от които са ключови партноьри за “Пайп систем” АД и гласуване на кандидатурите. Паузата за преброяване на гласовете доведе до приятелски разговори с хотелиера Стефан Шарлопов, Инж. Иван Бойков, Изпълнителен директор на КСБ, предприемача и ръководител на една от най-успешните компании за производство на керамика “Каи Груп” - Спас Шопов, Д-р Инж. Цоло Вутов, управител на “Геотехмин” ООД, Арх. Пламен Мирянов, изпълнителен директор на “Артекс Инженеринг” АД и Андон Тушев, управител на “Тал Инженеринг” ЕООД, в които Инж. Чомаковски изрази подкрепата си за кандидатите за членове на УС.