18-11-2016
РЕДОВНОТО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КСБ

РЕДОВНОТО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КСБ

На Общо Годишно Отчетно Събрание, проведено на 18.11.2016г., инж. Николай Чомаковски, Изпълнителен директор на фирма "Пайп Систем" АД беше преизбран за член на Управителния съвет на Камарата на Строителите в България.