06-02-2019
Инж. Николай Чомаковски избран за зам.-председател на Секция „Високо строителство“ към Камарата на строителите в България

Инж. Николай Чомаковски избран за зам.-председател на Секция „Високо строителство“ към Камарата на строителите в България

Секция „Високо строителство“ към Камарата на строителите в България (КСБ) проведе второто си редовно заседание за годината. Срещата се състоя в централния офис на КСБ, като неин домакин беше председателят на структурата инж. Стефан Тотев. За зам.-председател на секцията беше избран инж. Николай Чомаковски, член на Управителния съвет (УС) на КСБ и изп. директор на „Пайп систем“ АД. Инж. Николай Чомаковски ще отговаря за създаването на работна група за разработване на ръководства (инструкции) в частта на високото строителство за изпълнение на СМР и за добрите строителни практики, както и за разработване на правила за контрол и вътрешен самоконтрол при изпълнението на строежите и отделните строителни и монтажни работи. Ще отговаря и за подготовката на правилник, съвместно с УС, за изпълнение и приемане на СМР и единни трудови норми, с които се регламентират ценообразуване, обеми и време за изпълнение на определени строителни дейности.

По време на заседанието членовете на секцията приеха и обновен план за работа през 2019 г., който включва организиране на кръгла маса съвместно с УС на КСБ, на която да се поканят всички заинтересовани страни – институции, фирми и инвеститори. Създадени бяха и работни групи за внасяне на предложения към ръководството на Камарата за промяна на Закона за обществени поръчки и Закона за устройство на територията, както и за разработване на наръчник за изпълнение на строително-монтажни работи в частта на високото строителство. Сред приоритетите на секцията ще бъде и оказване на съдействие на УС на КСБ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.