27-04-2016
Хамбергер Севлиево

Хамбергер Севлиево

За трите години, откакто е на българския пазар, собственикът на немската Hamberger Industriewerke, Петер Хамбергер изгради трети допълнителен цех. За този период направените инвестиции в машини, сгради и нови съоръжения са в размер на 20 млн. евро.

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията в третия цех.

РЗП:10 000м2      

В края на месец Март трябва да бъде завършено строителството на "Хамбергер 3" - второто разширение на завода за производство на WC седалки в Севлиево. Инвеститор е "Хамбергер България" ЕООД.    

Второто разширение към завода е със застроена площ от 5210 кв.м, с което общата застроената квадратура на завода става 12 193 кв.м, а общата разгъната квадратура -
12 520 кв.м. Площта за отредения за строителството терен е 34 дка. Той се намира северно от пътя София - Варна в местността Балабаница, в землището на Севлиево, в непосредствена близост до завода на българския производител на санитарна керамика "Идеал Стандарт България". Това е третият етап от инвестиционната инициатива. Той обхваща изграждане на разширение на съществуващото производствено хале, изградено в първия и втория етап на строителството. Проектът предвижда новото строителство да продължи в посока изток. Около главния производствен корпус е предвидено изграждане на обиколен път, обслужващ сградата.    

Новопроектираното хале е с размери 50/100 метра осово и височина на борда 9.20 м и представлява естествено продължение на съществуващата производствена сграда. Конструкцията на сградата е от сглобяеми стоманобетонови колони, греди и столици.
По южната фасада са предвидени четири товаро-разтоварни рампи, частично покрити, с височина 108 и 118 см. Пространството на сградата е с производствено предназначение, като само в североизточния ъгъл са разположени обслужващите производството помещения - обслужващо спринклерната инсталация, трафопост, помещение за разпределителни устройства и компресорно помещение. По проект се предвижда техническите помещения да са отделени от производствените площи посредством стени от газобетон. Предвидени са и необходимите обслужващи персонала площи.
Фасадните стени са от трислойни панели по южната и северната фасада, като е спазен характерът на вече изградената сграда, а по източната фасада е предвидена стена от стоманобетонови панели. Стоманобетоновата стена е проектирана като брандмауер във връзка с предстоящото изграждане на механизиран склад в източна посока на терена. Предвидената топлоизолация за тази фасада и за стоманобетоновите стени и таван при рампите на южната фасада е 6 см стиродур и минерална мазилка.
Дограмата е външни сегментни врати за рампите и халето, външни метални врати за техническите помещения, метални, топлоизолирани евакуационни врати. Вътрешните врати за обслужващите помещения са метални, противопожарни. За санитарните помещения са предвидени алуминиеви врати. Прозорците са алуминиеви с прекъснат топлинен мост и стъклопакети. Подът е от шлайфан бетон, а за санитарните помещения - подова керамика. Покривното покритие е от трапецовидна ламарина "Тисен Е 160", пароизолация, топлоизолация от твърда минерална вата и хидроизолация от типа "Сика".
По пожарна опасност категорията на производството е В. Осигурена е втора степен на огнеустойчивост. Предвидена е спринклерна, гасителна инсталация и са осигурени необходимите евакуационни изходи.

Дружеството инвеститор - "Хамбергер България" ЕООД, бе регистрирано през януари 2003 г. в Габрово. На първи етап компанията стартира с инвестиция на зелено със застроена площ на производственото хале 2900 кв.м и разгъната 3290 кв.м. Изграденото на втори етап хале е с площ 3930 кв.м, с което общата застроена площ на завода стана 6767 кв.м.