22-01-2015
Collider Activity Center

Collider Activity Center

Collider Activity Center е иновативна концепция за съвременен център за активности, в който се обединяват различни функции, всяка от които е част от портфолиото на Уолтопия групата, в територията на високо технологичния София Тех Парк. Модерната визия и функционалност, както и съвременните сградни инсталации ще превърнат Collider Activity Center в притегателен градски център и архитектурна забележителност.

Конструктивната система на сградата е стоманобетонна монолитна безгредова с дроп-панели. Изкопните работи ще са около 15500 м3. Сградата ще е с обща фундаментна плоча, без конструктивни фуги, с едно ниво под кота +0,00 и от 4 до 6 нива над кота +0,00. Приблизителният обем на бетоновите работи е 9500 м3, а на армировъчните работи е 1100 тона.

Пайп Систем АД проектира Водопроводната, Канализационната, спринклерната/дренчерната системи и Площадковата ВиК мрежа на обекта . Също така изпълнява доставката и монтажа на „ВиК оборудване в нулевия цикъл и площадковите ВиК мрежи" в най-знаковата сграда от "София тех парк", която събира и сблъсква иновативния бизнес и активните хора. С разгъната застроена площ над 13 000 кв.м Collider ще помества голям изследователски център и централния офис на Walltopia, която е световният лидер в производството на катерачни стени. Освен това в сградата ще намерят място активити център с разнообразни спортни зони, високотехнологични офиси, развлекателни и търговски площи.

Общата инвестиция в обекта Collider Activity Center e 15 млн. лв. Целта на R&D центъра е да създаде ново уникално звено за приложни научноизследователски дейности, които да са в подкрепа на бизнеса на "Уолтопия" - архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания на продуктите, тестова катерачна зала и анализи.