06-04-2017
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И ФИТНЕС С ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И ФИТНЕС С ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ

Обектът е ситуиран в източната промишлена зона на гр. Плевен. Комплексът се състои от производствено-складова сграда с административно-битова част и обслужващи сгради към нея, спортен комплекс (клуб с фитнес, открит басейн и футболно игрище и главна офис сграда с подземен паркинг.

Инвеститор е фирма Димитров ООД.

Пайп Систем е изпълнител на ВиК инсталацията на обекта.