Show Menu

Нашият екип

Пайп систем

инж. Николай Чомаковски
Изпълнителен директор

Пайп систем

Административен отдел

Пайп систем

Ралица Томова
Административен Мениджър & QM
tomova@pipesystem.bg

Пайп систем

Далия Гецова
Офис Мениджър & Маркетинг Специалист
getzova@pipesystem.bg

Пайп систем

Габриела Стоянова
Адвокат
stoyanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Сибирски
Младши юрисконсулт
sibirski@pipesystem.bg

Пайп систем

Инж. Илко Миланов
Специалист ERP
milanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Димитров
Длъжностно лице по БЗР и КОС
d.dimitrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Албена Ангелова
Офис Мениджър
angelova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Мариана Бонева
Oперативен Координатор
boneva@pipesystem.bg

Пайп систем

Направление Строителство

Пайп систем

Валентина Димитрова
Директор Продажби и Проекти
valentina.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Георгиев
Директор строителство
georgiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Станислав Керанов
Директор строителство
keranov@pipesystem.bg

Офертен Отдел

Пайп систем

инж. Паолина Иванова
Координатор – Офертен отдел
p.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Изабела Пейчинова
Технически сътрудник - Офертен отдел 
peichinova@pipesystem.bg office@pipesystem.bg office_build@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Георги Механджиев
Старши Специалист оферти
mehandzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Кралев
Старши Специалист оферти
kralev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Али Юмеров
Специалист оферти
yumerov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Джеймс Георгиев
Младши Специалист оферти
j.georgiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Динко Султанов
Младши Специалист oферти
sultanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Диан Илев
Младши специалист оферти
ilev@pipesystem.bg

Отдел Проектанти

Пайп систем

инж. Мария Иванова
Старши Инженер проектант
m.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Нели Радкова
Инженер проектант
radkova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Зорница Шишкова
Младши Инженер-проектант
shishkova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Кристина Георгиева
Младши Инженер-проектант
k.georgieva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Младен Цолов
Mладши инженер-проектант
tsolov@pipesystem.bg

Технически отдел

Пайп систем

инж. Петър Вълчев
Ръководител проекти
valchev@pipesystem.bg

Пайп систем

Деян Попов
Ръководител проекти
popov@pipesystem.bg

Пайп систем

Иван Бонжолов
Ръководител проекти
bonjolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мариус Урумов
Ръководител проекти
urumov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Здравко Огнянов
Ръководител проекти
ognyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Игнати Игнатов
Ръководител обект
ignatov@pipesystem.bg

Пайп систем

Николай Николов
Технически ръководител
n.nikolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Бояджиев
Технически ръководител
a.boyadjiev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Антон Кавръков
Технически ръководител
kavrakov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антони Вълев
Технически ръководител
valev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Добри Куцаров
Технически ръководител
kutsarov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Иван Деков
Технически ръководител
dekov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Ивелин Петков
Технически ръководител
petkov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илчо Илиев
Технически ръководител
iliev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Николай Грозев
Технически ръководител
grozev@pipesystem.bg

Пайп систем

Пламен Колев
Технически ръководител
p.kolev@pipesystem.bg

Пайп систем

Тихомир Василев
Технически ръководител
t.vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Любомир Николов
Технически ръководител
l.nikolov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Велин Иванов
Технически ръководител
v.ivanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Йордан Николов
Технически ръководител
y.nikolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Кристиян Дюлев
Технически ръководител
dyulev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Любомир Колев
Технически ръководител
l.kolev@pipesystem.bg

Пайп систем

Божидар Семерджиев
Технически ръководител
semerdzhiev@pipesystem.bg

Пайп систем

Мартин Мартинов
Технически ръководител
martinov@pipesystem.bg

Пайп систем

Михаил Драгоев
Технически ръководител
dragoev@pipesystem.bg

Пайп систем

Мустафа Цикалов
Технически ръководител
tsikalov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Марио Топалов
Технически ръководител
topalov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Огнян Костов
Технически ръководител
kostov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Джевдет Гаров
Технически ръководител
garov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Красимир Петков
Технически ръководител
k.petkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Румен Паскалев
Технически ръководител
paskalev@pipesystem.bg

Пайп систем

Костадин Чокалов
Технически ръководител
chokalov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Веселин Хаджийски
Технически ръководител
hadzhiyski@pipesystem.bg

Пайп систем

Ивайло Марковски
Технически ръководител
markovski@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Кристиян Маринов
Технически ръководител
k.marinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Сюлейман Байрактаров
Технически ръководител
bayraktarov@pipesystem.bg

Пайп систем

Венцислав Ангелков
Технически Ръководител
angelkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Ивайло Митров
Технически Ръководител
mitrov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Константин Стоянов
Технически ръководител
k.stoyanov@pipesystem.bg

Пайп систем

Асан Джуджев
Помощник Технически Ръководител
djudjev@pipesystem.bg

Пайп систем

Васил Василев
Помощник технически ръководител
v.vasilev@pipesystem.bg

Пайп систем

Венцеслав Ников
Специалист Поддръжка машини
nikov@pipesystem.bg

Пайп систем

Златко Ранчев
Специалист ПТО
ranchev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Адрияна Дакова
Специалист ПТО
dakova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Гергана Стоева
Специалист ПТО
stoeva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Даниела Богданова
Специалист ПТО
bogdanova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Гергана Димитрова
Специалист ПТО
g.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Венелина Александрова
Специалист ПТО
alexandrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Мая Баталова
Инженер оценяване и остойностяване
vasileva@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Илияна Димитрова
Инженер оценяване и остойностяване
dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Галина Димитрова
Инженер оценяване и остойностяване
galina.dimitrova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Райна Стоянова
Инженер оценяване и остойностяване
r.stoyanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Виолета Ковачева
Инженер оценяване и остойностяване
kovacheva@pipesystem.bg

Пайп систем

Гюлсюм Халил
Специалист оценяване и остойностяване
halil@pipesystem.bg

Пайп систем

Стоянка Костова
Специалист оценяване и остойностяване
kostova@pipesystem.bg

Отдел Поддръжка

Пайп систем

инж. Евгени Горщейн
Ръководител звено "Поддръжка"
gorshteyn@pipesystem.bg

Пайп систем

инж.Цветан Димов
Инженер електро обзавеждане
dimov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Методи Божинов
Специалист помпи и помпени съоръжения
bojinov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Александър Милов
Специалист помпи и помпени съоръжения
milov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Таня Евтимова
Специалист ПТО
evtimova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Валентин Начев
Технически ръководител
nachev@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Димитър Налбантов
Технически ръководител
nalbantov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Христо Киров
Технически ръководител
kirov@pipesystem.bg

Пайп систем

Георги Борисов
Технически ръководител
borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

Направление Търговия

Пайп систем

Биляна Георгиева
Директор продажби
georgieva@pipesystem.bg

Пайп систем

Адриана Косинкова
Експерт продажби
kosinkova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Антоан Ваклинов
Специалист оферти
vaklinov@pipesystem.bg

Пайп систем

Антоанета Цекова
Продавач консултант
sklad@pipesystem.bg

Пайп систем

Петър Петров
Продавач консултант
petrov@pipesystem.bg

Пайп систем

Виктор Николов
Продавач Консултант
v.nikolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Снабдяване

Пайп систем

инж. Мария Димова
Директор Снабдяване
dimova@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Венислава Кирчева
Специалист снабдяване
todorova@pipesystem.bg

Пайп систем

Тода Урумова
Специалист снабдяване
skladsb@pipesystem.bg

Пайп систем

Лиляна Иванова
Специалист снабдяване
ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Николина Гергова
Специалист снабдяване
n.gergova@pipesystem.bg

Пайп систем

Денис Борисов
Специалист снабдяване
denis.borisov@pipesystem.bg

Пайп систем

инж. Екатерина Китова
Специалист снабдяване
kitova@pipesystem.bg

Пайп систем

Валентина Ангелова
Специалист снабдяване
v.angelova@pipesystem.bg

Пайп систем

Христо Христов
Технически сътрудник
h.hristov@pipesystem.bg

Пайп систем

Склад

Пайп систем

инж. Андрей Чомаковски
Директор Логистика
a.chomakovski@pipesystem.bg

Пайп систем

Милчо Соколов
Отговорник автотранспорт
sokolov@pipesystem.bg

Пайп систем

Мартин Недялков
Организатор товаро-разтоварна дейност и логистика
nedyalkov@pipesystem.bg

Пайп систем

Финансово-счетоводен отдел

Пайп систем

Ваня Гунева
Мениджър финанси и контролинг
guneva@pipesystem.bg

Пайп систем

Бойка Иванова    
Финансов анализатор    
b.ivanova@pipesystem.bg

Пайп систем

Диана Камбурова
Финансов aнализатор
kamburova@pipesystem.bg

Пайп систем

Надежда Капсъзова
Финансов анализатор
kapsazova@pipesystem.bg

Пайп систем

Таня Захариева
Главен счетоводител
zaharieva@pipesystem.bg

Пайп систем

Теодора Тодорова
Заместник Главен Счетоводител
t.todorova@pipesystem.bg

Пайп систем

Ася Поибренска
Счетоводител
poibrenska@pipesystem.bg

Пайп систем

Паулина Иванова - Алексиева
Експерт ТРЗ
ivanova-aleksieva@pipesystem.bg