Продукти и решения за водоснабдяване и канализация

English
Обекти
Сграда с обслужващо предназначение
Август 2008г.

Сграда с обслужващо предназначение

Пълно наименование на проекта: Сграда с обслужващо предназначение

Възложител: „МНИ” ООД

Пайп Систем ЕООД ще извършва доставка и монтаж на ВиК инсталация